Избор:
АРХИВА

ТЕЛЕФОНИ

 

СПИСАК ЛИЦА ЗА КОНТАК КЛУБОВА КОЈИ СЕ ТАКМИЧЕ У

ОПШТИНСКОЈ ЛИГИ  ТРСТЕНИК

 

 

 

              ТРСТЕНИК 1

                    Милић Саша           тел. 037-716-770

                                                     моб. 063-622-497

                     Бзенић Зоран         тел. 037-731-628                

                                                     моб. 063-614-336

 

              СТОПАЊА-Стопања

                    Ристић Негован          тел. 037-727-493 ;  моб.  063-826-25-52

                    Тројић Игор                моб. 063-465-075 ; тел. 037-731-655

                    Лазић Душан      моб. 062-602-002 и 062-777-007            

    

               ТОМАКО-Трстеник

                     Димитријевић Томислав  тел/фах  037-711-115

                                                                 моб. 063-668-307

 

               ЖУПА-Александровац

                     Павличевић Зоран-Васа  тел.037-3552-123 и фах = 037-3555-596

                                                                моб. 063-151-23-45

                     Михајловић Mихајло       моб. 062 794-303

                     Михајловић Дејан       моб. 060-557-87-27

 

              ВРЊАЧКА БАЊА- Врњачка Бања 

                     Ћирић Томислав тел. 036-612-676 и фах 036-611-724

                                                   моб. 061-175-28-17

 

               МЛАДОСТ- Крушевац

                     Ђолић Саша        тел. 037-457-683

                                                   моб. 065-865-40-57  и  063-865-40-55

 

               КНЕГИЊА МИЛИЦА – Трстеник

                        Раковац Славиша   тел.  037-731-188

                                                         моб. 063-658-016

                        Ристић Радиша       тел. 037-731-650

                                                  моб. 063-818-66-26

   

 

САВЕЗ и Комесра лиге Ранко Обрадовић

тел. 037-711-432 ;тел/факс 037-706-430 

моб.тел. 063-616-724 ; 060-5-616-724

 

 

              Трстеник  27.09.2010 год.                                                        Комесар лиге