Избор:
АРХИВА

Организација

 
На изборној скупштине Општинског одбојкашког Савеза Трстеник
13. 06 2012. изабран је нови Извршни Одбор и секретар Савеза кога чине:
 
 
СИМЕУНОВИЋ НИКОЛА – Председник
 
РИСТИЋ РАДИША – Потпредседник
 
 
 

                                     – Секретар


С Т А Т У Т ОПШТИНСКОГ ОДБОЈКАШКОГ САВЕЗА ТРСТЕНИК

УСАГЛАШЕН СА ЗАКОНОМ О СПОРТУ – 2017