Избор:
АРХИВА

ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР У СПОРТУ

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ЛЕПОСАВИЋ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ КАДРОВА У СПОРТУ

 

                  На основу члана 32. став  6. и члана 96. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 27. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, број 10/16), Факултет расписује:

К О Н К У Р С

за упис полазника Програма за стручно оспособљавање III нивоа у спорту, за звање:

ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР У СПОРТУ

(све спортске гране)

 

Програм стручног оспособљавања и усавршавања кадрова у спорту III нивоа је у обиму од 240 часова.

Пријављивање кандидата врши се на Факултету, ул. Доситеја Обрадовића б.б. Лепосавић или у просторијама Спортског савеза града Крушевца, ул. Николе Тесле, бр. 14, сваког радног дана у радно време. Рок за пријаву кандидтата је 15 (петнаест) дана од дана објављивања Конкурса.

       Документација потребна за упис:

  1.  Пријавни лист – може се попунити на лицу места, приликом пријаве;
  2.  Лекарско уверење (дом здравља, спортска амбуланта);
  3. Оверена фотокопија дипломе о претхдно стеченом образовању (најмање средња школа);
  4. Извод из матичне књиге рођених;
  5. Потврда о претходном бављењу спортом (од клуба или савеза);
  6. Две фотографије формата 4x5 цм.

 

Цена курса износи 30.000,00 динара. Уплата се врши у три рате, на жиро рачун Факултета 840-1235666-82. Прва рата уплаћује се приликом предаје документације, друга рата након завршетка Општег дела наставе, а трећа рата до окончања Програма.

 

 

Допунске иноформације могу се добити путем телефона: 064/8904-612 – Продекан за наставу, Проф. др Драган Тоскић, сваког радног дана, у периоду од 10h до 15h;